واردات لوازم آرایشی با پول یارانه دارو

– شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 3.5 میلیارد دلار در سال به یارانه تولید و واردات دارو اختصاص می یابد اما بخش اعظم آن صرف واردات لوازم آر..

واردات لوازم آرایشی با پول یارانه دارو
واردات لوازم آرایشی با پول یارانه دارو - تاک شو

شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 3.5 میلیارد دلار در سال به یارانه تولید و واردات دارو اختصاص می یابد اما بخش اعظم آن صرف واردات لوازم آرایشی می شود!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: