آموزش دوخت کیف پارچه ایی زیاب و اسان - الگو

– مفاهیم مهم خیاطی چیست؟ نکته ی شماره ی7: مقدار برش کش برای کمر دامن یا شلوار مقدار دورکمر را منهای 2.5 تا 4 کنید به نسبت افراد لاغر یا چاق. ن..

آموزش دوخت کیف پارچه ایی زیاب و اسان - الگو
آموزش دوخت کیف پارچه ایی زیاب و اسان - الگو - خیاطخونه

مفاهیم مهم خیاطی چیست؟

نکته ی شماره ی7: مقدار برش کش برای کمر دامن یا شلوار مقدار دورکمر را منهای 2.5 تا 4 کنید به نسبت افراد لاغر یا چاق.

نکته ی شماره ی 8: برای اینکه در پارچه های ریون درزها موقع استفاده شکافته نشوند حتما از جلو کار را زیر چرخ بکشید.

نکته ی شماره ی 9: برای تیز کردن قیچی خیاطی، قیچی را ببندید و از نوک قیچی با فشار یک سوزن دستی ضخیم قیچی را باز کنید یک بار کشیده شود تیزی قیچی را احساس میکنید.

نکته ی شماره 10: برای رو کاری هر قسمت از لباس حتما از رو روکاری کنید چون دوخت را تمیزتر نشان میدهد.

نکته ی شماره ی 11: برای اینکه موقع دوختن پایین چادر دوخت موج نخورد بعد از تا کردن و تنظیم کردن یک مقدار روی میز دست را عقب جلو کنید. تا از حالت موج دربیاید.

نکته ی شماره ی 12: برای روکاری پایین شلوار لی موقع کوتاه کردن اگه نخ روکاری نداشتید از نخ مورد نظر سه لا ماسوره رو پرکنید و بدوزید دوخت بسیار شکیلی میدهد.

نکته ی شماره ی 13: برای اینکه روکاری لباس تمیز و یکنواخت دربیاد به هیچ عنوان به سوزن نگاه نکنید.بلکه به کنار پایه نگاه کنید و پایه رو با کنار دوخت تنظیم کنید.

چگونه با دست پس دوزی کنیم؟

نکته ی شماره ی 14: برای دوخت پارچه های مخمل حتما باید نخ یک مقدار شل شود و از سوزن نازک استفاده شود.

نکته ی شماره ی 15: بهترین روش پاک دوزی درزهای داخل پالتوی مخمل استفاده از نوار اریب میباشد.

نکته ی شماره ی 16: برای دوختن سرشانه ی لباس های کشی برای اینکه سرشانه داخل تن کش نیاید.حتما از یک تکه پارچه ی نخی به عرض سرشانه و طول 3 سانت استفاده کنید و این پارچه را همزمان با سرشانه بدوزید.

نکته ی شماره ی 17: اینکه مکان اصلی جیب 7 سانت از خط کمر پایین تر است.

نکته ی شماره ی 18: موقع برش حریر های فوق العاده نازک ابریشم طبیعی ابتدا با نوشابه خیس کرده بگزارید خشک شود پارچه کمی آهار دار شود تاکاربرش آسانتر و راحت تر انجام پذیرد.

چه سوزنی برای چه پارچه ای مناسب است؟

نکته ی شماره ی 19: موقع کوتاه کردن پایین شلوار حتما از درز وسط پا شروع به دوخت شود.

نکته ی شماره ی 20: برای دوخت دگمه با دست نخ سوزن را 4 لا کنید تا موقع دوختن دوخت محکمی داشته باشید.

نکته ی شماره ی 21: برای اینکه موقع بستن دگمه ها از پایین لباس لبه ی لباس کوتاه بلند نشود.جا دگمه ی اول را افقی بزنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: