پاسخ جالب علی کریمی به صحبت های مهدی تاج؛ فلش بک جادوگر به نود

– علی کریمی به بحث های شب گذشته مهدی تاج و محمد حسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر با انتشار ویدیویی از برنامه نود واکنش نشان داد. در پارس ف..

پاسخ جالب علی کریمی به صحبت های مهدی تاج؛ فلش بک جادوگر به نود
پاسخ جالب علی کریمی به صحبت های مهدی تاج؛ فلش بک جادوگر به نود - خبرگزاری پارس فوتبال

علی کریمی به بحث های شب گذشته مهدی تاج و محمد حسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر با انتشار ویدیویی از برنامه نود واکنش نشان داد.

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: