میکاپ چشم باخط چشم رنگی

– کشیدن خط چشم رنگی بسیارکارحساسی هست.چراکه بایدسایه مناسب بااون خط چشم رو انتخاب کنیم.دراینجاترکیب این دو روباهم ببینید. همراه باشیدعز..

کشیدن خط چشم رنگی بسیارکارحساسی هست.چراکه بایدسایه مناسب بااون خط چشم رو انتخاب کنیم.دراینجاترکیب این دو روباهم ببینید.

همراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: