افشای دروغ های آمریکا در ماجرای حمله به هواپیمای مسافربری ایران در برنامه طنز آمریکایی

– افشای دروغ های آمریکا در ماجرای حمله به هواپیمای مسافربری ایران توسط یک برنامه طنز آمریکایی . خودشونم میدونن چه غلطی کردن ولی خب یه سری ..

افشای دروغ  های آمریکا در ماجرای حمله به هواپیمای مسافربری ایران در برنامه طنز آمریکایی
افشای دروغ های آمریکا در ماجرای حمله به هواپیمای مسافربری ایران در برنامه طنز آمریکایی - زرد نیوز

افشای دروغ های آمریکا در ماجرای حمله به هواپیمای مسافربری ایران توسط یک برنامه طنز آمریکایی

خودشونم میدونن چه غلطی کردن ولی خب یه سری خودباخته هستن که در هر شرایطی حافظ منافع آمریکان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: