تمام دلایل نجفی برای استعفا از شهرداری تهران

– محمدعلی نجفی، شهردار تهران، امروز در جلسه شورای شهر دلایل خود را برای استعفا اعلام کرد و گفت: کسانی که پیشگویی پیغمبرگونه می کردند در خص..

تمام دلایل نجفی برای استعفا از شهرداری تهران
تمام دلایل نجفی برای استعفا از شهرداری تهران - رنگارنگ - دانلود بهترین فیلم ها

محمدعلی نجفی، شهردار تهران، امروز در جلسه شورای شهر دلایل خود را برای استعفا اعلام کرد و گفت: کسانی که پیشگویی پیغمبرگونه می کردند در خصوص استعفای من، خیلی خوشحال نباشند، آنطور که آنها گفتند اتفاق نیفتاد. اما حفظ این مسئولیت در شرایطی که بیماری دارم، خیانت در امانتی است که مردم تهران در اختیار شورا قرار دادند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: