کلیپ بابا امیر عباس روز پدر مبارک

– پدر عزیزم از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی روز پدر مبا..

کلیپ بابا امیر عباس روز پدر مبارک
کلیپ بابا امیر عباس روز پدر مبارک - Best Media

پدر عزیزم
از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد
این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

روز پدر مبارک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: