کلیپ تبریک عاشقانه تولد

– امروز چند شنبه است؟ چندم کدام ماه از کدام سال است؟ امروز من چند ساله ام؟ چیزی به یاد نمی آورم جز اینکه امروز اکنون است و اینجا زمین است و..

امروز چند شنبه است؟

چندم کدام ماه از کدام سال است؟
امروز من چند ساله ام؟
چیزی به یاد نمی آورم جز اینکه

امروز اکنون است و اینجا زمین است و من به دنیا آمدم

پس به رسم عادت تولدم مبارک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: