ویدیو آموزش ثبت نام مترجم دور کار ( ترجمتن )

– در این ویدیو در مورد شیوه ثبت نام ، نحوه قیمت گذاری و ثبت توانایی های ترجمه برای مترجمین ترجمتن آموزش داده شده است. htttps:// 028-33363789..

ویدیو آموزش ثبت نام مترجم دور کار ( ترجمتن )
ویدیو آموزش ثبت نام مترجم دور کار ( ترجمتن ) - ترجمتن - ترجمه و بازخوانی

در این ویدیو در مورد شیوه ثبت نام ، نحوه قیمت گذاری و ثبت توانایی های ترجمه برای مترجمین ترجمتن آموزش داده شده است. htttps:// 028-33363789

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: