کلیپ جذاب برای استوری شب بخیر

– شب با تمام پیچیدگی اش چه ساده،آرامش می بخشد کاش ما هم مثل شب باشیم پیچیده ولی آرام بخش دلها!!!..

شب با تمام پیچیدگی اش
چه ساده،آرامش می بخشد
کاش ما هم مثل شب باشیم
پیچیده ولی آرام بخش دلها!!!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: