کلیپ درمون درد عاشقی-وضعیت واتساپ

– میدانم من و تو هیچ گاه هم عقیده نبودیم. میدانم، رنگ چشمانمان فرق دارد و خورشید در جغرافیای شهر تو گرم تر است! اما مهم نیست. بیا و تمام ..

کلیپ درمون درد عاشقی-وضعیت واتساپ
کلیپ درمون درد عاشقی-وضعیت واتساپ - کلیپ کده

میدانم

من و تو هیچ گاه هم عقیده نبودیم.

میدانم،

رنگ چشمانمان فرق دارد

و خورشید در جغرافیای شهر تو

گرم تر است!

اما مهم نیست.

بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.

دستانت را در دستانم بگذار!

می خواهم تنها چند قدم،

میان مردم این شهر،

میان شلوغی خیابان ها،

تو را داشته باشم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: