حرکت خطرناک بلند کردن یخچال با دندان در مسابقه استعدادیابی عصر جدید

– فصل اول مسابقه استعدادیابی عصر جدید - قسمت هفتم :: حرکت تعادلی نگه داشتن یخچال با دهان و دندان توسط مجتبی قنبری، آکروبات کار 57 ساله اصفها..

حرکت خطرناک بلند کردن یخچال با دندان در مسابقه استعدادیابی عصر جدید
حرکت خطرناک بلند کردن یخچال با دندان در مسابقه استعدادیابی عصر جدید - مسابقه عصر جدید

فصل اول مسابقه استعدادیابی عصر جدید - قسمت هفتم :: حرکت تعادلی نگه داشتن یخچال با دهان و دندان توسط مجتبی قنبری، آکروبات کار 57 ساله اصفهانی در مسابقه استعدادیابی عصر جدید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: