همسفر _ نیشابور _ 01

– برنامه هم سفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه هم سفر این قسمت به شهر نیشابور می رویم و در ارتباط نقش..

برنامه هم سفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه هم سفر این قسمت به شهر نیشابور می رویم و در ارتباط نقش این شهر و... مصاحبه هایی تهیه شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: