امید عالیشاه : فینال آسیا از نظر روحی و روانی روی ما تأثیر گذاشته بود ؛ مساوی های بدی داشتیم اما پرسپولیس برگشت و کامبک زد

– امید عالیشاه ، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فینال آسیا از نظر روحی و روانی روی ما تأثیر گذاشته بود فشردگی بازی ها هم که تعطیلات نداشتی..

امید عالیشاه : فینال آسیا از نظر روحی و روانی روی ما تأثیر گذاشته بود ؛ مساوی های بدی داشتیم اما پرسپولیس برگشت و کامبک زد
امید عالیشاه : فینال آسیا از نظر روحی و روانی روی ما تأثیر گذاشته بود ؛ مساوی های بدی داشتیم اما پرسپولیس برگشت و کامبک زد - خبرگزاری پارس فوتبال

امید عالیشاه ، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فینال آسیا از نظر روحی و روانی روی ما تأثیر گذاشته بود فشردگی بازی ها هم که تعطیلات نداشتیم تأثیر داشت، مساوی های بدی داشتیم اما پرسپولیس برگشت و کامبک زد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: