آموزش خیاطی - دوخت کت یقه انگلیسی (قسمت آخر - دوخت)

– سیما جندقی

آموزش خیاطی - دوخت کت یقه انگلیسی (قسمت آخر - دوخت)
آموزش خیاطی - دوخت کت یقه انگلیسی (قسمت آخر - دوخت) - سیما جندقی

سیما جندقی
آموزش خیاطی - دوخت کت یقه انگلیسی (قسمت آخر - دوخت)
- آموزشی
- آموزش دوخت کت, آموزش دوخت یقه, دوخت کت یقه انگلیسی, همیارمد, سپیده معدنی
- شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۴:۰۲

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: