پسته و زعفران ایران برترین مواد غذایی در دنیا

– با پایان یافتن بزرگترین نمایشگاه جهانی برترین مواد غذایی دنیا در پاریس، پسته و زعفران ایران در صدر جدول قرار گرفت..

پسته و زعفران ایران برترین مواد غذایی در دنیا
پسته و زعفران ایران برترین مواد غذایی در دنیا - پایگاه خبری فردا

با پایان یافتن بزرگترین نمایشگاه جهانی برترین مواد غذایی دنیا در پاریس، پسته و زعفران ایران در صدر جدول قرار گرفت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: