مجموعه تلویزیونی ببخشید شما - قسمت 7

– در این سریال مهران مدیری در هر قسمت به گفتگوی طنزگونه با یکی از صاحبان مشاغل می پردازد و در بین آن طنزهای میان برنامه پخش می شود..

مجموعه تلویزیونی ببخشید شما - قسمت 7
مجموعه تلویزیونی ببخشید شما - قسمت 7 - مووی من

در این سریال مهران مدیری در هر قسمت به گفتگوی طنزگونه با یکی از صاحبان مشاغل می پردازد و در بین آن طنزهای میان برنامه پخش می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: