تهیه پیتزا ایرانی و خمیر پیتزا با سس رژیمی

– طرز تهیه پیتزا ایرانی در خانه کاری بسیار آسان است. این پیتزا سسش رژیمی است و خمیرش سبوس دارد. اینجا بهترین ویدئو کلیپهارو دنبال کنید..

تهیه پیتزا ایرانی  و خمیر پیتزا با سس رژیمی
تهیه پیتزا ایرانی و خمیر پیتزا با سس رژیمی - خانمانه

طرز تهیه پیتزا ایرانی در خانه کاری بسیار آسان است. این پیتزا سسش رژیمی است و خمیرش سبوس دارداینجا بهترین ویدئو کلیپهارو دنبال کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: