آیا استخاره در ازدواج جایز است؟

– خیلی ازما برای امر ازدواج استخاره میگیریم.ببینیم استخاره چه نقشی در از دواج داره.. اینجا بهترین ویدئو کلیپهارودنبال کنید..باماهمراه با..

آیا استخاره در ازدواج جایز است؟
آیا استخاره در ازدواج جایز است؟ - خانمانه

خیلی ازما برای امر ازدواج استخاره میگیریم.ببینیم استخاره چه نقشی در از دواج دارهاینجا بهترین ویدئو کلیپهارودنبال کنید..باماهمراه باشید دوستان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: