افشاگری جنجالی درمورد انحصار سایپا و ایران خودرو

– در این گزارش شاهد خواهید بود که خودروسازان داخلی و قطعه سازان نقش پررنگی در پشت پرده سیاست گذاران دارند و رانت قابل توجهی را از آن خود کر..

افشاگری جنجالی درمورد انحصار سایپا و ایران  خودرو
افشاگری جنجالی درمورد انحصار سایپا و ایران خودرو - خبرگزاری دانشجو

در این گزارش شاهد خواهید بود که خودروسازان داخلی و قطعه سازان نقش پررنگی در پشت پرده سیاست گذاران دارند و رانت قابل توجهی را از آن خود کرده اند. مانع تراشی برای واردات خودرو از سال 1395 به شکل عملی آغاز شد و تا سال 1397 ادامه یافت و در نهایت واردات خودرو به کلی ممنوع شد. این اتفاق در کنار برخی عوامل دیگر یکی از مهمترین علل افزایش شدید قیمت خودرو های داخلی بود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: