آسمان را برگزیده ایم تا شگفتی های خیره کننده اش را در شبانه روز به تماشا بنشینیم

– به سوی زیبایی هایی می رویم که بر روی زمین مانندی ندارند. از حرکت آرام و خرامان خرامان ابرها در آسمان روز تا شگفتی و درخشش کهکشان راه شیری ..

آسمان را برگزیده ایم تا شگفتی های خیره کننده اش را در شبانه روز به تماشا بنشینیم
آسمان را برگزیده ایم تا شگفتی های خیره کننده اش را در شبانه روز به تماشا بنشینیم - متفرقه

به سوی زیبایی هایی می رویم که بر روی زمین مانندی ندارند. از حرکت آرام و خرامان خرامان ابرها در آسمان روز تا شگفتی و درخشش کهکشان راه شیری در شب. به بیابان آتاکاما می رویم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: