فیلم لو رفته از جلسه غیر علنی مجلس و نطق نماینده هتاک و تفرقه افکن

– فیلم لو رفته از جلسه غیر علنی مجلس و نطق نماینده هتاک و تفرقه افکن و حمایت عجیب رئیس مجلس و برخی نمایندگان از اقدام ناشایست این نماینده. ..

فیلم لو رفته از  جلسه غیر علنی مجلس و نطق نماینده هتاک و تفرقه افکن
فیلم لو رفته از جلسه غیر علنی مجلس و نطق نماینده هتاک و تفرقه افکن - Iranhotnews

فیلم لو رفته از جلسه غیر علنی مجلس و نطق نماینده هتاک و تفرقه افکن و حمایت عجیب رئیس مجلس و برخی نمایندگان از اقدام ناشایست این نماینده

گفته میشود در اقدامی طرح استیضاح وزیر اقتصاد و اخراج مدیر گمرک کلید خورده است .

فرهاد دژپسند فیلم نماینده سراوان در گمرک فیلم فحاشی نماینده سراوان وزیر اقتصاد فیلم نماینده مجلس در گمرک استیضاح وزیر اقتصاد نماینده سراوان فیلم فیلم درگیری نماینده سراوان درگیری نماینده سراوان کلیپ نماینده سراوان فیلم نماینده مجلس فیلم توهین نماینده سراوان نماینده سراوان توهین ماجرای نماینده سراوان فیلم نماینده مجلس سراوان درگیری نماینده مجلس فحاشی نماینده سراوان فحاشی نماینده مجلس توهین نماینده مجلس

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: