کنایه رضا رشیدپور به مدیریت «گاردریلی» برخی مدیران!

– رضا رشیدپور در برنامه صبحگاهی «حالا خورشید» با اشاره به کارآفرینی برخی افراد در روزهای بارانی کرج، به مدیریت «گاردریلی» برخی مدیران کن..

کنایه رضا رشیدپور به مدیریت «گاردریلی» برخی مدیران!
کنایه رضا رشیدپور به مدیریت «گاردریلی» برخی مدیران! - فرادید

رضا رشیدپور در برنامه صبحگاهی «حالا خورشید» با اشاره به کارآفرینی برخی افراد در روزهای بارانی کرج، به مدیریت «گاردریلی» برخی مدیران کنایه زد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: