کلیپ دیدنی از شیوه جدید ساخت کوره اجری یه شیوه بدوی -پسرک جنگلی

– دانلود ویدیو:پسر جنگلی این بار به ما نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از آجر گلی ، یک کوره تهیه کرد. البته جالب تر از آن تهیه آجر اس..

کلیپ دیدنی از شیوه جدید ساخت کوره اجری یه شیوه بدوی -پسرک جنگلی
کلیپ دیدنی از شیوه جدید ساخت کوره اجری یه شیوه بدوی -پسرک جنگلی - از همه چی

دانلود ویدیو:پسر جنگلی این بار به ما نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از آجر گلی ، یک کوره تهیه کرد. البته جالب تر از آن تهیه آجر است که در ابتدا با زحمت فراوان قالب آن را می سازد و سپس گل آن را تهیه می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: