نانوایی ای با نانوا های خانم

– فیلمی ببینید از نانوایی در شهر کرج که نه تنها توسط یک خانم اداره می شود بلکه نانواهای آن هم از بین بانوان سرپرست خانوار انتخاب می شوند..

نانوایی ای با نانوا های خانم
نانوایی ای با نانوا های خانم - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

فیلمی ببینید از نانوایی در شهر کرج که نه تنها توسط یک خانم اداره می شود بلکه نانواهای آن هم از بین بانوان سرپرست خانوار انتخاب می شوند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: