توتال، منتظر تصمیم کنگره آمریکا برای ادامه ی کارش در ایران

– در حالی که پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت نفت و گاز توتال از وفاداری خود در قراردادهایشان سخن می گفت، بعد از امضای قرارداد با ایران، پایب..

توتال، منتظر تصمیم کنگره آمریکا برای ادامه ی کارش در ایران
توتال، منتظر تصمیم کنگره آمریکا برای ادامه ی کارش در ایران - درهم ورهم

در حالی که پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت نفت و گاز توتال از وفاداری خود در قراردادهایشان سخن می گفت، بعد از امضای قرارداد با ایران، پایبندی به آن را منوط به تصمیم کنگره آمریکا درباره تحریم های ایران دانست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: