فعالیت 700 ماشین برف روب برای پاکسازی بوستون پس از کولاک

– ویدئویی از پاکسازی خیابان های بوستون آمریکا پس از کولاک و برف شدید را مشاهده می کنید. بیش از هفتصد وسیله برف روبی و پاکسازی برای آماده سا..

فعالیت 700 ماشین برف روب برای پاکسازی بوستون پس از کولاک
فعالیت 700 ماشین برف روب برای پاکسازی بوستون پس از کولاک - سریالها

ویدئویی از پاکسازی خیابان های بوستون آمریکا پس از کولاک و برف شدید را مشاهده می کنید. بیش از هفتصد وسیله برف روبی و پاکسازی برای آماده سازی خیابان ها مشغول به کار شده اند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: