آیا احتمال باردار شدن در دوران قاعدگی وجود دارد؟

– تخمدان در طول تخمک گذاری، تخمکی را به داخل لوله های رحم می فرستد که تخمک به مدت 24 ساعت در آن جا زنده می ماند. تخمک در داخل لوله منتظر می ما..

آیا احتمال باردار شدن در دوران قاعدگی وجود دارد؟
آیا احتمال باردار شدن در دوران قاعدگی وجود دارد؟ - خانمانه

تخمدان در طول تخمک گذاری، تخمکی را به داخل لوله های رحم می فرستد که تخمک به مدت 24 ساعت در آن جا زنده می ماند. تخمک در داخل لوله منتظر می ماندواینجابهترین ویدئوکلیپهارودنبال کنید

باماهمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: