نقد و بررسی بازی اساسینز کرید 3: آزادسازی

– این بازی در دوره حال شامل شخصیت قابل بازی نیست و حوادث دوره تاریخی با استفاده از آنیموس توسط شخص نامعلومی مشاهده می شود. در واقع، وقایع ک..

نقد و بررسی بازی اساسینز کرید 3: آزادسازی
نقد و بررسی بازی اساسینز کرید 3: آزادسازی - بازی من

این بازی در دوره حال شامل شخصیت قابل بازی نیست و حوادث دوره تاریخی با استفاده از آنیموس توسط شخص نامعلومی مشاهده می شود. در واقع، وقایع کلی این بازی در درون دنیای سری اساسینز کرید در قالب یک محصول به نام بازی آزادسازی است که توسط دو شرکت سرگرمی های آبسترگو و یوبی سافت به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای ترمیم نقاط خاکستری نبرد تمپلار - اساسین ساخته شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: