تدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سینا بگی

– در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین،سینا بگی مبحث دوره فیزیک دوم دبیرستان مربوط به شیمی دوم دبیرستان را تدریس می کند..

تدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سینا بگی
تدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سینا بگی - کارتون

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین،سینا بگی مبحث دوره فیزیک دوم دبیرستان مربوط به شیمی دوم دبیرستان را تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: