امیر علی حسینی مسئول روابط بین الملل پرسپولیس: باشگاه نمی خواهد ITC شجاع خلیل زاده صادر شود

– مسئول روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس گفت: به تصمیم مدیریت دارد که به احتمال زیاد می خواهد علیه باشگاه قطری طرح دعوا کند. به احتمال زیاد ..

امیر علی حسینی مسئول روابط بین الملل پرسپولیس: باشگاه نمی خواهد ITC  شجاع خلیل زاده صادر شود
امیر علی حسینی مسئول روابط بین الملل پرسپولیس: باشگاه نمی خواهد ITC شجاع خلیل زاده صادر شود - خبرگزاری پارس فوتبال

مسئول روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس گفت: به تصمیم مدیریت دارد که به احتمال زیاد می خواهد علیه باشگاه قطری طرح دعوا کند. به احتمال زیاد باشگاه با طرف قطری مخالفت کند و ITC صادر نشود

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: