چگونگی حل 8 مشکل در شرایط اضطراری-(لیست در توضیحات)

– در این کلیپ مشاهده میکنید 1-لباستون چروکه و اطو در دسترس نیست؟ 2-درست کردن یک کتری برقی .(این یکی اصلا توصیه نمی شه!) 3-جوراب ها هنوز خشک نشد..

چگونگی حل 8 مشکل در شرایط اضطراری-(لیست در توضیحات)
چگونگی حل 8 مشکل در شرایط اضطراری-(لیست در توضیحات) - پستچی

در این کلیپ مشاهده میکنید
1-لباستون چروکه و اطو در دسترس نیست؟
2-درست کردن یک کتری برقی .(این یکی اصلا توصیه نمی شه!)
3-جوراب ها هنوز خشک نشده و عجله دارید؟
4-ساخت یک سینمای خانگی وقتی تلویزیون نیست

5-گرم کردن غذا وقتی اجاق در دسترس نیست

6-لپ تاپ روی پاهاتون زود گرم می کنه؟
7-سطل آشغال پر شده؟
8-درب بطری، شیشه مربا و قوطی باز نمی شه؟

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: