رشته کوه های آلپ با استواری تمام روی زمین قد علم کرده اند

– با تله کابین از ارتفاعاتی بی نظیر دیدن می کنیم. مناظری برفی و زمستانی که به زیبایی تمام میان کوه های بلند رشته کوه آلپ قرار گرفته اند. کلب..

رشته کوه های آلپ با استواری تمام روی زمین قد علم کرده اند
رشته کوه های آلپ با استواری تمام روی زمین قد علم کرده اند - متفرقه

با تله کابین از ارتفاعاتی بی نظیر دیدن می کنیم. مناظری برفی و زمستانی که به زیبایی تمام میان کوه های بلند رشته کوه آلپ قرار گرفته اند. کلبه های چوبی در منظره ای برفی که از دودکش هایشان دود بیرون می زند و درختان کاجی که به منظره های برفی جلوه و شکوهی بی نظیری می بخشند به زیبایی تمام در گوشه و کنار این سرزمین قرار گرفته اند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: