اهواز_هوا_ندارد

– چقدر گفتم حال همه ی ما خوب است و باز تو حتی باورت نشد! خب راستش را بخواهی آن روز باد می آمد من هم دروغ گفته بودم به آسمان یعنی گفته بودم خ..

چقدر گفتم حال همه ی ما خوب است

و باز تو حتی باورت نشد!

خب راستش را بخواهی آن روز باد می آمد

من هم دروغ گفته بودم

به آسمان یعنی گفته بودم خوبیم،

حالمان خوب است،
اما تو عاقل تر از آنی که باورت شود!

✔شعر: سید علی صالحی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: