موتور سنگین در عصر جدید

– اجرایی با همراهی یک دوچرخه ی "بامرام"، یک موتور "باوفا" و یک بادکنک "بامعرفت"! سامان قنبری و میلاد ناصری؛ نخستین اجرای برنامه دوازدهم از د..

اجرایی با همراهی یک دوچرخه ی "بامرام"، یک موتور "باوفا" و یک بادکنک "بامعرفت"! سامان قنبری و میلاد ناصری؛ نخستین اجرای برنامه دوازدهم از دور دوم #عصرجدید
ویدئو اجرای سامان قنبری

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: