شب شعر و دورهمی شاعران

– شعرخوانی سرکار خانم آرزو سبزوار قهفرخی لب گشودم دره ای سر روی دامن گریه کرد! / درد دل با صخره کردم کوه با من گریه کرد... / اشک مریم با غمی با ..

شعرخوانی سرکار خانم آرزو سبزوار قهفرخی
لب گشودم دره ای سر روی دامن گریه کرد! / درد دل با صخره کردم کوه با من گریه کرد... / اشک مریم با غمی با نام شبنم زاده شد / لاله سرخی که از بدو شکفتن گریه کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: