آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_فرشاد پورالیاس (بخش 4)

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فرشاد پور الیاس,مبحث مربوط به فصل سوم - ضرب و تقسیم پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند مباحث محاسبه های تقری..

آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_فرشاد پورالیاس (بخش 4)
آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_فرشاد پورالیاس (بخش 4) - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فرشاد پور الیاس,مبحث مربوط به فصل سوم - ضرب و تقسیم پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند
مباحث محاسبه های تقریبی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: