به یاد عزیزان و رفتگانمان

– خزان است و هوایی بس دل انگیز بزن صبحانه ای با چای لبریز به عمر ما رسیده روز دیگر رها کن بسترو از خواب برخیز سلام صبح تون بخیر مهربونا..

خزان است

و هوایی بس دل انگیز

بزن صبحانه ای با چای لبریز

به عمر ما رسیده روز دیگر

رها کن بسترو از خواب برخیز

سلام

صبح تون بخیر مهربونا

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: