آلومینیوم اراک 2 - پرسپولیس 1 ؛ گل محمدی هم بازی را باخت ، هم رکورد خاصش

– پرسپولیس تنها تیم بدون باخت تا هفته دوازدهم ، با شکست مقابل آلومینینوم این رکورد خاص را از دست داد. در پارس فوتبال هم بخوانید..

آلومینیوم اراک 2 - پرسپولیس 1 ؛ گل محمدی هم بازی را باخت ، هم رکورد خاصش
آلومینیوم اراک 2 - پرسپولیس 1 ؛ گل محمدی هم بازی را باخت ، هم رکورد خاصش - خبرگزاری پارس فوتبال

پرسپولیس تنها تیم بدون باخت تا هفته دوازدهم ، با شکست مقابل آلومینینوم این رکورد خاص را از دست داد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: