محسن ربیع خواه: کسی که خودش را به خواب زده بیدار نمی شود ؛ همه روزهایم در پرسپولیس خاطرات خوب بودند

– هافبک جدا شده پرسپولیس گفت: وقتی شما خوابید می توان شما را بیدار کرد ولی وقتی خودتان را به خواب می زنید نمی توان شما را بیدار کرد. در پارس ..

محسن ربیع خواه: کسی که خودش را به خواب زده بیدار نمی شود ؛ همه روزهایم در پرسپولیس خاطرات خوب بودند
محسن ربیع خواه: کسی که خودش را به خواب زده بیدار نمی شود ؛ همه روزهایم در پرسپولیس خاطرات خوب بودند - خبرگزاری پارس فوتبال

هافبک جدا شده پرسپولیس گفت: وقتی شما خوابید می توان شما را بیدار کرد ولی وقتی خودتان را به خواب می زنید نمی توان شما را بیدار کرد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: