تیک آف بوئینگ 747 در هوای برفی

– فیلم تیک آف بوئینگ KLM 747-400 متعلق به خطوط هوایی کشور هلند این هواپیما در هوای برفی از فرودگاه آمستردام تیک آف میکند..

تیک آف بوئینگ 747 در هوای برفی
تیک آف بوئینگ 747 در هوای برفی - رنگارنگ - مشغول به تولید محتوای

فیلم تیک آف بوئینگ KLM 747-400 متعلق به خطوط هوایی کشور هلند
این هواپیما در هوای برفی از فرودگاه آمستردام تیک آف میکند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: