نظر علی اوجی درباره مهمان دورهمی

– علی اوجی میگوید برنامه خندوانه را دیم . و دیدم یک دختر میگوید که خواستگار ندارد.. من متعجب شدم که دختر به این خوبی چرا خواستگار ندارد..

نظر علی اوجی درباره مهمان دورهمی
نظر علی اوجی درباره مهمان دورهمی - همه جوره

علی اوجی میگوید برنامه خندوانه را دیم . و دیدم یک دختر میگوید که خواستگار ندارد.. من متعجب شدم که دختر به این خوبی چرا خواستگار ندارد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: