اجرای تلفیقی درسا بادامیان و نیوشا ارزنده

– asrejadidtv 🧕🏼👧🏻 اجرای تلفیقی درسا بادامیان و نیوشا ارزنده که در فصل مقدماتی از رویا نونهالی، اعتبارنامه طلایی گرفتند. استعدادهای "اجرا..

اجرای تلفیقی درسا بادامیان و نیوشا ارزنده
اجرای تلفیقی درسا بادامیان و نیوشا ارزنده - مسابقه عصر جدید

asrejadidtv
🧕🏼👧🏻

اجرای تلفیقی درسا بادامیان و نیوشا ارزنده که در فصل مقدماتی از رویا نونهالی، اعتبارنامه طلایی گرفتند.

استعدادهای "اجرا" و "نقالی"، به احترام بانوان ایران، با روایت نبرد سهراب و گردآفرید، سراغ پهلوانی های زنان این سرزمین رفتند!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: