اولین ویدئو از حادثه تیراندازی در میدان تلویزیون مشهد

– این حادثه دو روز پیش به وقوع پیوست و در آن 2 نفر به قتل رسیدند...!..

اولین ویدئو از حادثه تیراندازی در میدان تلویزیون مشهد
اولین ویدئو از حادثه تیراندازی در میدان تلویزیون مشهد - رنگارنگ - دانلود بهترین فیلم ها

این حادثه دو روز پیش به وقوع پیوست و در آن 2 نفر به قتل رسیدند...!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: