با اولین برف پاییزی تهران قفل شد

– با وجود هشدار هواشناسی مبنی بر بارش برف در تهران، شهرداری تهران تدبیر مناسب را بعمل نیاورده و تهرانی ها صبح اولین روز هفته ها را با دود ک..

با اولین برف پاییزی تهران قفل شد
با اولین برف پاییزی تهران قفل شد - رنگارنگ - دانلود بهترین فیلم ها

با وجود هشدار هواشناسی مبنی بر بارش برف در تهران، شهرداری تهران تدبیر مناسب را بعمل نیاورده و تهرانی ها صبح اولین روز هفته ها را با دود کردن بنزین 3000 تومانی در ترافیک سنگین خیابان ها و بزرگراه ها سپری کردند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: