خاطره جالب علی انصاریان از شهاب حسینی

– زنده یاد علی انصاریان با حضور در یک برنامه اینترنتی به همراه رضا صادقی ، خاطره جالبی را از دوران جوانی و درباره شهاب حسینی گفت..

خاطره جالب علی انصاریان از شهاب حسینی
خاطره جالب علی انصاریان از شهاب حسینی - خبرگزاری پارس فوتبال

زنده یاد علی انصاریان با حضور در یک برنامه اینترنتی به همراه رضا صادقی ، خاطره جالبی را از دوران جوانی و درباره شهاب حسینی گفت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: