جلوه تازه ای از عواطف حیوانات را ببینید

– گروه فیلمبرداری، یک میمون ساختگی را که در آن دوربین تعبیه شده بود به میان میمون های لانگور خاکستری فرستاد تا از زندگی اجتماعی آن ها تصوی..

جلوه تازه ای از عواطف حیوانات را ببینید
جلوه تازه ای از عواطف حیوانات را ببینید - کلیپ های جالب

گروه فیلمبرداری، یک میمون ساختگی را که در آن دوربین تعبیه شده بود به میان میمون های لانگور خاکستری فرستاد تا از زندگی اجتماعی آن ها تصویربرداری کند. تازه میمون ها داشتند با ربات فیلمبردارها اخت می گرفتند که اتفاق ناگواری رخ می دهد و میمون ساختگی از ارتفاع سقوط می کند. میمون های لانگور که تصور می کنند او مرده است، برایش یک مراسم عزاداری برگزار می کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: