هشدار شبانه نصرTV به وزارت نیرو

– برای حل مشکلات مردم ، با کسی شوخی نداریم!!..

هشدار شبانه نصرTV به وزارت نیرو
هشدار شبانه نصرTV به وزارت نیرو - نصر تی وی

برای حل مشکلات مردم ، با کسی شوخی نداریم!!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: