چطوری با نخ یک خط چشم سریع و راحت بکشیم

– استفاده از نخ یکی از بهترین و سریعترین راههایی هست که میشه خط چشمی سریع و راحت و یک اندازه کشید. این ویدئو رو تماشا کنید تا راهش رو یاد بگ..

چطوری با نخ یک خط چشم سریع و راحت بکشیم
چطوری با نخ یک خط چشم سریع و راحت بکشیم - آموزش زیبایی سمیرا

استفاده از نخ یکی از بهترین و سریعترین راههایی هست که میشه خط چشمی سریع و راحت و یک اندازه کشید. این ویدئو رو تماشا کنید تا راهش رو یاد بگیرید

همراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: