آموزش ریز نکات خیاطی برای حرفه ایی ها

– کتان- (Leinen): 1- کتان از نظر خصوصیات مانند پنبه است و در ایران کشت نمی شود . 2- پارچه های کتانی دارای سطح صاف و درخشنده اند زودتر از پنبه تمیز ..

آموزش ریز نکات خیاطی برای حرفه ایی ها
آموزش ریز نکات خیاطی برای حرفه ایی ها - خیاطخونه

کتان- (Leinen):

1- کتان از نظر خصوصیات مانند پنبه است و در ایران کشت نمی شود .

2- پارچه های کتانی دارای سطح صاف و درخشنده اند زودتر از پنبه تمیز میشوند .

3- به اندازه پارچه های پنبه ای آب را جذب می کنند اما زودتر خشک می شوند به همین دلیل حوله های کتانی بهتر از پنبه ای است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: